PROFIEL

Ervaring met beleid, onderzoek, schrijven  en management in diverse functies. Van nature observeer ik situaties, ontwikkelingen en mensen aandachtig  waardoor ik overzicht behoud en dit helder kan samenvatten op papier. Sociaal ingesteld en rustig.  Ik combineer denkwerk graag met praktisch werk. Mijn energie stop ik in mijn vrije tijd graag in sportklimmen en fietsen en ik schrijf graag korte verhalen

Vanaf januari 2020 zoek ik  een mooie nieuwe uitdaging. Wil jij meer weten over mij en wat ik voor jouw bedrijf kan betekenen? Stuur me dan een bericht via sonja_coenen@outlook.com of bel mij onder +31 6 18 22  24  24.

ERVARING

BELEIDSMEDEWERKER & COÖRDINATOR, GEMEENTE MAASTRICHT
juli 2017 – 31 december 2019
Bij Welzijn, Zorg, Gezondheid en Zelfsturing actief als  beleidsmedewerker en coördinator.  Bij mijn start heb ik een notitie opgesteld om extra aandacht te genereren voor kwetsbare kinderen en jongeren (Kinderen op de Kaart 2018).  Daarna ben ik gevraagd om als beleidsmedewerker de verbindende aanpak voor psychische kwetsbare personen (zgn. personen met verward gedrag) mede vorm te geven. Tevens was ik sinds april 2018 coördinator van een zevental Veilige Buurten Teams. Netwerkteams waarin de politie, handhaving, welzijnswerk en woningcorporaties samenwerken met bewoners om de leefbaarheid en participatie te verbeteren.  

BELEIDSMEDEWERKER, PROVINCIE LIMBURG
november 2015 – februari 2017
Bij het cluster Wonen en Leefomgeving heb ik de Agenda Limburgse Woningmarkt 2016-2019 mede opgesteld. Ik heb mij verdiept in het (provinciale) woonbeleid en dit overzichtelijk samengevat, gekoppeld aan de doelstellingen en uitvoering voor de komende jaren. Tevens schreef ik beleidsinhoudelijke analyses van woning(bouw)projecten die om financiële ondersteuning vroegen en heb ik meegewerkt aan de samenvoeging van twee provinciale stimuleringsleningen.

BELEIDSMEDEWERKER, VEILIGHEIDSHUIS MAASTRICHT-HEUVELLAND
maart 2015 – juni 2015
Ik heb samen met diverse extern betrokkenen een resultaatmeting van een veiligheidsaanpak ontwikkeld. Hiervoor heb ik in kaart gebracht welke resultaten de gezamenlijke aanpak kan opleveren en hoe je dit met meetbare doelstellingen inzichtelijk maakt. Tevens heb ik de organisatiestructuur van de aanpak op papier vastgelegd. 

TEKSTSCHRIJVER, VIRENZE RIAGG BV
maart 2015 – april 2015
Voor het personeelsblad van Virenze Riagg BV heb ik de raad van bestuur, directieleden en diverse psychiaters geïnterviewd. Een fusie tussen  twee zorginstellingen was de aanleiding voor de interviews.

ZZP’ER, OPDRACHTEN GEMEENTE MAASTRICHT
augustus 2013 – december 2014
Als zelfstandige heb ik een drietal producten opgeleverd voor de gemeente Maastricht, afdeling Economie & Cultuur. Namelijk een tussentijdse evaluatie van de  veranderde winkelopeningstijden op de koopzondagen, de Visie op de Binnenstad (beleidsdocument) en een onderzoek in het kader van Student & Stad.  Voor Student & Stad heb ik kwalitatief onderzoek verricht in andere universiteitssteden om praktijkvoorbeelden in kaart te brengen die de leefbaarheid in de stad bevorderen voor studenten en andere bewoners. Ik heb gemeentelijke beleidsadviseurs, stafmedewerkers van universiteiten en (ex)voorzitters van studentenverenigingen geïnterviewd in diverse steden en mijn resultaten samengevat in een rapport.

LOGISTIEK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER – HARTOG & BIKKER LOGISTICS
mei 2012 – december 2012
Verantwoordelijk voor de dagelijkse (administratieve) productie en logistiek bij een glasfabriek in Maastricht. Het betrof een tijdelijke functie via een uitzendbureau  i.v.m. vervanging tijdens zwangerschapsverlof.

MEDEWERKER STUDENTZAKEN – UNIVERSITEIT MAASTRICHT
januari 2011 – december 2011
Na mijn vertrek uit Amsterdam ben ik na een kort uitstapje in Italië in Limburg gaan wonen.  Ik ben toen gestart bij de universiteit. Verantwoordelijk voor diverse communicatiemiddelen (website opleiding, afdelingsjaarverslag) en afhandeling van nieuwe inschrijvingen aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en het Studenten Service Centrum. Het betrof een tijdelijke functie via het uitzendbureau van de universiteit.

MANAGER – JOHO COMPANY AMSTERDAM
november 2008 – september 2010
Ik was manager bij een stichting (vestiging Amsterdam) die fungeert als kenniscentrum voor reizigers en studenten. Tevens coördineerde ik de productie van nieuwe informatiegidsen en studiematerialen voor de reisklanten en studenten. Verantwoordelijk voor de wekelijkse financiële rapportage, pr en communicatie voor de vestiging, aansturen en inwerken studentmedewerkers en auteurs.

MEDEWERKER PROJECTADMINISTRATIE – MONDRIAAN FONDS
2006 – oktober 2008
Onderzoek verricht naar provinciaal cultuurbeleid bij dit landelijk cultureel stimuleringsfonds. Verantwoordelijk voor voorbereiding, inhoudelijke en financiële beoordeling, informeren van (internationale) aanvragers.

2002 –  2006
Diverse  werkzaamheden uitgevoerd tijdens en tussen de twee studies bij een Core Echo Lab (AMC Research BV), TNS Nipo, Wackersacademie en Bureau Jeugdzorg.

OPLEIDINGEN

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM – POLITICOLOGIE, MASTER INTERNATIONALE BETREKKINGEN
2003 – 2005
Diploma behaald op 27 juni 2005. Tweejarige masteropleiding.

FONTYS HOGESCHOOL VOOR JOURNALISTIEK EN VOORLICHTING – SCHRIJVENDE PERS
1997 – 2002
Diploma behaald op 15 maart 2002

TALENKENNIS

Schriftelijk                             Mondeling
Nederlands                               uitstekend                             uitstekend
Engels                                          uitstekend                             uitstekend
Duits                                                          goed                                          goed

OVERIGE VAARDIGHEDEN

Social Media, SAP, Microsoft Office, onderhoud eigen website en een weblog.

NEVENACTIVITEITEN

In mijn vrije tijd ben ik een fervent (sport)klimmer en ik hou van mountainbiken, wandelen, een goed boek en films.

Referenties zijn beschikbaar via LinkedIn