2015 beleidsmedewerker

Als beleidsmedewerker van het Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland verantwoordelijk voor het opstellen van een voorstel voor resultaatmeting van een veiligheidsaanpak. Wat levert de gezamenlijke aanpak voor resultaten op? Tevens heb ik de organisatiestructuur van de aanpak op papier gezet.

2014 beleidsmedewerker/onderzoeker

Voor de gemeente Maastricht heb ik in 2014 een drietal projecten uitgevoerd.

Tijdens mijn eerste opdracht heb ik de Tussentijdse evaluatie van de koopzondagen verzorgd. Hierbij heb ik data van uiteenlopende gemeentelijke afdelingen verzameld. Financiële informatie over parkeren, reiniging, veiligheid en andere zaken zijn tegen het licht gehouden. Tevens is de voortgang gemonitord van een arbeidsproject om mensen vanuit de bijstand aan het werk te krijgen. Aan de hand van een gegevensanalyse door de afdeling Onderzoek en Statistiek van Maastricht heb ik de tussentijdse evaluatie van de koopzondagen geschreven.

Daarnaast heb ik een bijeenkomst voor de Visie op de Binnenstad in het Stadhuis georganiseerd waaraan ruim 150 Maastrichtse bewoners deelnamen. De verschillende interactieve bijeenkomsten die plaatsvonden onder het mom van de Visie op de Binnenstad Maastricht leidden tot een overvloed van originele ideeën, wensen en vergezichten voor 2030. Deze resultaten heb ik op een rij gezet in de eerste drie hoofdstukken van het beleidsdocument. Daarnaast heb ik mede de gehele tekst van de Visie op de Binnenstad geredigeerd.

Ook heb ik drie maanden een onderzoek uitgevoerd naar praktijkvoorbeelden die de leefbaarheid in een stad bevorderen voor studenten en andere bewoners (de niet-studenten).  Wat maakt een stad aantrekkelijk? Aan de hand van gesprekken met beleidsmedewerkers van een gemeente, stafmedewerkers van universiteiten en (ex)-voorzitters van studentenverenigingen heb ik in kaart gebracht hoe Student en Stad projecten de leefbaarheid bevorderen.  Ook heb ik andere projecten in kaart gebracht die betrekking hebben op de student en de stad. In het rapport is niet gemeten hoe succesvol bepaald beleid was. Gezien het tijdsbestek heb ik een inventarisatie gemaakt van de uiteenlopende projecten en beleid. Aan de hand van mijn conclusies heb ik een aantal aanbevelingen voor Maastricht geformuleerd.

In november en december heb ik mijn bevindingen gedeeld met betrokkenen binnen de gemeente van Maastricht. Denk hierbij aan de verschillende gemeentelijke afdelingen (welzijn, economie & cultuur en veiligheid & leefbaarheid). Ik inventariseerde waar Maastricht zich op kan toespitsen en droeg projectideeën aan die ze in de toekomst uit kunnen voeren.